Leif Mettävainio

Förespråkar och skriver om internationell solidaritet, hållbar livsstil, rättvisa och en hel del annat. Jag fotograferar en hel del – och ibland, om jag får säga det själv, blir det riktigt bra.

Stoppa Hemlösheten, en växande rörelse vässar kraven


För ett år sedan startades rörelsen ”Stoppa Hemlösheten” på Facebook. Sedan dess har cirka 30 000 personer anslutit sig till olika grupper.

Igår hade ”Stödföreningen Stoppa Hemlösheten” styrelsemöte. Jag kunde tyvärr inte vara med. Mötet fattade beslut om ett uttalande: De politiska partierna måste inför valet redovisa konkreta åtgärder för hur hemlösa medmänniskor ska få tak över huvudet och drägliga liv. I välfärdslandet Sverige ska ingen behöva vara hemlös. Vi menar att det bland annat krävs en hemlöshetsreform en hemlöshetombudsman, bostadsstödjare och många fler bostäder.

Annonser

15 kommentarer»

  Tony Englund wrote @

Hemlösheten är en stor del i det utanförskap som finns i landet och som sossarna har haft ansvar för under väldigt många år och inte gjort någonting åt. Nu hoppas jag att vår eniga Allians får fortsätta sitt arbete med att alla får plats i vårt land, och att alla verkligen ges en chans och inte bara de som har arbete, vilka LO och sossarna företräder. De tycker ju att alla andra bara ska leva på bidrag och passivitet.

  leifmettavainio wrote @

Tony!
Stoppa Hemlösheten är en parti politiskt oberoende förening/rörelse. Vi vill stoppa hemlösheten oavsett vilken regering som för tillfället styr. Ingen i Sverige ska tvingas leva som hemlös. Alla är välkomna att gå med i Stoppa Hemlösheten även folkpartister. Gå in på Facebook och sök på Stoppa Hemlösheten eller klicka på länken i mitt inlägg.Kom med vetja. Då kan vi hjälpas åt att få hemlösheten högre upp på den politiska dagorningen.

  Rolf Nilsson wrote @

Det räcker nu!

– Stockholms kommun låter lägenheter stå tomma när kylan kräver liv bland hemlösa

Det är en kall vinter.
Varje år sedan 80-talet har antalet döda av kyla ökat i hela landet, visar Socialstyrelsens statistik. Den lär inte sjunka i år. Det är den kallaste vintern på decennier.
Dödstalen i statistiken som myndigheten för visar inte om de som avlidit av kylan varit hemlösa eller inte. Men vi i den ideella sektorn verksmamma i sociala frågor ser ute i våra verksamheter att antalet hemlösa som dör ökar när temperaturen faller.
I flera av Europas länder har den extrema kylan tvingat fram åtgärder för att hjälpa dem som riskerar att bli offer för kölden. I Polen gick myndigheterna ut med en uppmaning till hela allmänheten att larma polisen när någon ser en berusad eller på annat sätt utsatt person som riskerar att ta skada av kölden. I Sverige agerar de styrande annorlunda: riksdagspolitikerna gör en insamling av begagnade sovsäckar till en kyrka i Stockholm som öppnat sina portar för att underlätta för de hemlösa, när natthärbärgena är fulla och ”tak-över-huvudet-garantin” helt havererat.

Då står skam på torra land.

Samtidigt som våra förtroendevalda vidtar denna märkliga, ”välmenande” akutåtgärd står minst 33 lägenheter i Råckstas boende för hemlösa tomma. Och detta i det politiskt styrda, kommunala fastighetsbolaget Mikasas bostadskomplex, där Stadsmissionen har ett av sina boenden. Istället för att inhysa behövande i de tomma lägenheterna används de av Stadsmissionen som lager och replokal för sitt husband Arne and the Boställers.

Ett litet men tydligt exempel på ännu ett i raden av Stadsmissionens och våra politikers misslyckanden.
Men folkhälsominister Maria Larsson (kd) lovar bättring. Nu ska krafttag till. 50 miljoner kronor lovas i ”stimulansmedel” till Sveriges 290 kommuner för att uppmuntra dem att erbjuda lägenheter enligt principen Housing First. Hon berömmer Stockholm som en förebild för den här modellen. Till saken hör att i Stockholm ska modellen lanseras tidigast 2013, när man haft försöksverksamhet med några få, utvalda hemlösa. Lägenheterna ska fördelas till väl utvalda kandidater, som är tillräckligt ”socialt motiverade”, samma tillvägagångssätt som socialtjänsten haft de senaste decennierna. Med ökande hemlöshet som följd. Vilka 15-20 (kanske några till, om projektet ”går bra”) av Stockholms 500-700 uteliggare som ska få den äran ska avgöras av en bolagiserad välgörenhetsorganisation, Stadsmissionen. Samma bolag som under tiden med kommunala medel tröstar våra samveten genom att dela ut halsdukar och varm choklad till alla de andra, som inte tillhör den utvalda skaran eller som inte får plats på de överfulla härbärgena.

I Stockholm passar man i denna tomma löftesfabrik på att banta socialbudgeten med 60 miljoner kronor, och 70 tjänster tas från den förvaltning som arbetar med missbruk och hemlöshet. Man lägger ner lågtröskelboendena i innerstaden (Triaden, Basen, Riddaren, Drevvikshemmet, Västan och Eken) för att flytta ut dem till en central av sådana boenden – i ett industriområde i Västberga. Mitt i denna nedskärning och ghettopolitik har man mage att hävda att kvaliteten på ”hjälpen” för de hemlösa inte kommer att försämras.

Vi och våra organisationer med erfarenhet av utsatthet vet att det här är en politik som kommer att skörda ännu fler liv. Insatserna är otillräckliga, kortsiktiga och kontraproduktiva. Vi vänder oss mot att hemlöshetsfrågan ska ”lösas” med fler härbärgen och ännu fler försöksprojekt, där de hemlösa ska kvalificera sig för att få bo. Det behövs istället långsiktiga lösningar i ett bredare utbud som ger människor möjlighet till ett värdigt liv.

Och vi vill bli lyssnade på och tagna på allvar. Det har under senare år varit populärt – och nu mer än någonsin – hos makten att bjuda in oss för ” dialog och samråd” inför olika politiska beslut som rör de utsatta vi vill arbeta för: beslut som ofta i praktiken redan är fattade. Ingenting av våra åsikter återspeglas i den politik som förs, men man kan från de styrandes sida stoltsera med att man ”samarbetar ” med den ideella sektorn och brukarrörelsen: man gör som EU säger och man följer äntligen de lagar som sedan länge funnits i Sverige.

Men vi har fått nog av dessa långbänkar och kafferep. Vi vill att det styrande, vare sig det är en borgerlig eller röd-grön regering tar frågan om fattigdom, utanförskap och hemlöshet på allvar. Vi betackar oss för valhänta åtgärder som insamling av sovsäckar och löften om 50 miljoner att dela på landets alla kommuner och ”tak-över-huvudet-garantier” som inte fungerar. (Bara i lilla Ystad fanns vid den senaste räkningen 2005 så många 61 hemlösa människor med akut behov av bostad, för landet gäller siffran 18 700. Om man vill vidga siffran till att omfatta alla unga och äldre som bor tillfälligt hos vänner eller familj utan kontrakt, är siffran så hög som 400 000. Och detta i ett land med 9 miljoner invånare).

Den rödgröna oppositionen går till motattack med löfte om 40 000 nybyggda lägenheter per år från och med 2016. Detta ska sättas i proportion till de 400 000 hemlösa, som enligt Socialstyrelsen definition, redan finns. Och för Stockholm är situationen nattsvart i ett framtidsperspektiv: 280 000 står redan i bostadskön. 40 000 har ett akut behov. Inflyttningen till huvudstaden beräknas inom tio år motsvara ett helt Malmö.

Med de här politiska ”framtidsvisionerna” kommer, vare sig vi får en blå eller rödgrön regering, de mest utsatta naturligtvis i praktiken att bli ännu mer utsatta.

Hur många medmänniskor vi förlorar denna vinter kommer vi inte att få veta. Men vi vet att det kommer en vinter igen. Vi vet att politikernas löften väger lätt när effekterna av trygghetssystemens nedmontering slår igenom. Att ännu fler kommer att dö medan man blundar för brukarorganisationernas kunskap och förslag på lösningar för att vända den utveckling som gör att våra medborgare fryser ihjäl utomhus.

Vi behöver en riktig bostadspolitik i Sverige. När var tjugonde medborgare saknar egen bostad är det dags att de folkvalda agerar och tar ett seriöst grepp om frågan – som inte längre kan förminskas till att bara handla om socialt ”missanpassade”.

I en så viktig fråga som hemlöshetsfrågan kommer vi inte längre att finna oss i att sitta som gisslan vid era styrelsebord. Vi vill ha verkstad. Vi vill vara med och bestämma över våra liv.

Attention Stockholms län
Föreningen Stockholms hemlösa
HIV Sverige
KRIS Stockholm
Nobba Brass och Nubbe
RFHL Stockholm
Stockholms brukarförening
Tjuvgods.se
X-Cons Stockholm

  Rolf Nilsson wrote @

Föreningarna Tjuvgods, X-cons, Svenska Brukarföreningen, Rose Alliance och Föreningen Stockholms Hemlösa har idag bildat ett nätverk/brukarråd bestående av genuina, äkta brukarföreningar, dvs föreningar där styrelsen till minst 80% består av personer ur föreningens målgrupp.

Vi kan eller vill inte acceptera den situation som råder inom stora delar av våra verksamhetsområden; att föreningar styrda av personer utan egen erfarenhet av det man arbetar och uttalar sig om tar sig rätten att företräda oss. En grundläggande fråga för oss alla i det nybildade rådet är rätten att få föra sin egen talan!

Därför meddelar vi på detta vis att vi går ur det så kallade länsrådet! Detta gäller föreningen Stockholms Hemlösa, Brukarföreningen, X-cons och Tjuvgods.

  leifmettavainio wrote @

Rolf!
Det är väl bra att många människor engagerar sig i hemlöshetsfrågan. Jag köper inte ditt resonemang. Det är ungefär som att alla som jobbar på arbetsförmedlingen ska vara eller har varit arbetslös..

  Rolf Nilsson wrote @

Att folk engagerar sig har ingenting med att söka pengar till någon organisation eller på annat sätt använda hemlösa människor som intäkt för sin självgodhet och inkomst. Denna fråga handlar inte om pengar, utan är en rättvisefråga. Så länge andra lösningar än att få hemlösa att inte vara eller behöva kallas det och därmed bli fullvärdiga medborgare i ett tryggt hem, bygger på andra värderingar och vidmakthåller rådande ordning som uppenbarligen inte fungerar.

  Rolf Nilsson wrote @

Att det tog mindre än tre månader innan föreningen ”stoppa hemlösheten” började blanda in pengar blir utifrån det engagemang människor har att hjälpa hemlösa en fråga som har allt annat än att hjälpa hemlösa att göra. Det heter inte penga-lösa, utan hem-lösa, så vilka som behöver pengarna och vilka de tillfaller behöver väl knappast utvecklas.

  leifmettavainio wrote @

Pengar behövs till verksamhet och kampanjer. ”Stoppa hemlösheten” skänker inte pengar till hemlösa. Vi vill samma sak, krångla inte till det.

  Rolf Nilsson wrote @

Du besvarar min kritik precis som väntat. Vad hemlösa behöver är inte verksamheter och kampanjer, vilket också alla verksamheter och kampanjer som redan finns är ett mycket talande bevis på. Trots alla organisationer och kampanjer som startat genom tiden har antalet hemlösa ökat i oförtruten takt. Så en mycket relevant fråga blir då; är dessa verksamheter och kampanjer verkligen till för att hjälpa hemlösa eller att försöka dölja sin egen delaktighet genom att måla upp en bättre självbild åt sig själv och för andra? Skulle det visa sig finnas ett behov av det ständigt växande antal verksamheter för människor i utanförskap, ska de för trovärdighetens skull inte byggas på hemlösa människor, utan då alla människor har ett värdigt liv i ett ett tryggt hem med ett fungerande privatliv. Som du säkert vet är en organisations största vilja att överleva och för detta behövs också ett underlag. Och varför starta en ny sådan om nu alla ”hjälpa hemlösa” organisationer och i dessa engagerade människor vill att hemlösa människor ska få det liv vi andra tar för givet? Vad kräver ni som inte någon annan kräver? Och krävs inget annat än någon annan, varför inte engagera er i redan befintliga? Eller kan det finnas någon bakomliggande agenda som ännu inte visat sig? En politisk brukar vara den vanligaste. Och politik har vi ju sett vad den leder till i frågan!

  leifmettavainio wrote @

Det är svårt att hänga med i dina konspirationsteorier. Jag tycker som sagt att det är bra att många människor väljer att engagera sig i hemlöshetsfrågan.

  Tony Englund wrote @

Jag måste fråga dig Leif, har du själv jobbat ideelt på något härbärge i Sthlm? Har du varit ute och pratat med de hemlösa på nätterna när de inte har någonstans att bo? Som aktiv fackpamp och politiker borde det kanske vara på sin plats att göra det om du inte redan gjort det.

  Rolf Nilsson wrote @

Tack Tony för din frågeställning och information som bevis för att min misstänksamhet mot denna förening som enligt Leif skulle vara en konspiration, känns om möjligt ännu mer berättigad.

  Rolf Nilsson wrote @

Nu har det uppstått ett meningsutbyte mellan tidningen Metro och hemlöshetsorganet Faktum i Göteborg. Det tycks handla om journalisters trovärdighet. Vågmästarna i sammanhanget är åtta döda hemlösa. ”Har de dött av kyla eller andra sviter av sitt tillstånd?” Kommun och hjälporganisationer ställer indignerat upp vid Faktums sida. ”Ett oerhört misstag har begåtts” Medan ordstriden pågår får de hemlösa vänta i trappan. De har inte så mycket med frågan att göra. De dör oavsett utgången av detta tjafsande. Att de hjälpande organen i Göteborg blir så oerhört upprörda och visar prov på en makalös förmåga till samordning handlar då om att försvara sin egen trovärdighet. Den konsten känner vi i föreningen Stockholms hemlösa igen från de flesta aktörer inom hemlöshetsindustrin. Situation Stockholm är en annan glidare. Det tycks som att denna strategi, den att avleda, är prioritet. Kan det bli på något annat sätt när avlönade människor talar i andras sak? Problemet med hemlöshet kanske rent av beror på att hemlösa medborgare i ”demokratisk anda” inte får tala i egen sak, utan istället görs detta av människor som förtjänar sina pengar på hemlösheten.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

  Rolf Nilsson wrote @

”När det kommer till skitsnack den allra högsta graden av skitsnack, så kan man inte undgå att slås av förundran, över alla tiders mästare av falska löften och överdrivna anspråk: Religion. Fundera på det. Den har faktiskt övertygat folk att det bor en osynlig man uppe i himlen, som håller koll på dig, vad du än gör, varenda minut under varenda dag.
Och han har en lista med 10 saker han inte vill du skall göra. Och om du gör något av dessa så har han ett speciellt ställe, fullt med eld och rök och tortyr och ångest, till vilket han kommer sända dig för att leva och lida och skrika och gråta för alltid till tidens slut!
Men Han älskar dig. Han älskar dig och han behöver pengar! Han behöver alltid pengar! Han är allsmäktig, fulländad och vis, men han kan inte hantera pengar! Religioner håvar in miljarders miljarder, betalar ingen skatt och behöver alltid lite mer. Detta är vad jag kallar en bra skitsnack historia, Herrejävlar!”

  Pierre wrote @

Integrationscoaching är en integrationskurs som syftar till att ge hemlösa och utsatta i samhället, en chans att komma tillbaka till ett normalt liv.
målet är att göra eleverna till självförsörjande och produtiva människor.
Jag var den första eleven och fungerar kanonbra idag


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: