Leif Mettävainio

Förespråkar och skriver om internationell solidaritet, hållbar livsstil, rättvisa och en hel del annat. Jag fotograferar en hel del – och ibland, om jag får säga det själv, blir det riktigt bra.

Arkiv för Folkrätt

Namninsamling – Palestina!

Nätverket fackliga vänner till Palestina har startat ett upprop för en rättvis fred i Israel-Palestinakonflikten.  Alla som är fackligt anslutna kan skriva under.  Hela uppropet hittar du här. Om du klickar här kommer du direkt till uppropet. Skriv under, du också!

Annonser

Solidaritet med palestinierna

Igår var vi många som samlades på Sergels torg och demonstrerade mot Israel för att senare gå mot Israels ambassad. Stoppa blockaden! Öppna Gaza! Solidaritet med pelestinierna!

Israels attacker – omvärlden måste reagera och agera!

Israels militära överfall mot ”Ship to Gaza” är ytterligare ett tragiskt kapitel i rättslös våldsanvändning. Omvärlden måste reagera och agera mot detta. Pierre Schori skriver om detta i ett kraftfullt debattinlägg i DN.

LOs styrelse kräver genom ett uttalande att Israel ändrar sin politik.

LO fördömer Israels attack

Israels blodiga attack och dödsskjutningar av människor som försökt föra förnödenheter med båt till Gaza har med rätta fördömts runt om i världen. LO elar uppfattningen som framförts av bland annat Mona Sahlin att en aktion på internationnelt vatten helt står i strid med folkrätten och att det här handlar om övervåld som inte kan ursäktas.

Israels fortsatta blockad av Gaza och ockupationen av Västbanken är fullständigt oacceptabel. Det förhindrar att palestinska arbetstagare kan åtnjuta sina legitima mänskliga rättigheter och särskilt de ekonomiska och sociala rättigheterna, vilket leder till massarbetslöshet, underutveckling och misär. Därför måste EU och FN vidta åtgärder för att få Israel att omgående ändra sin politik.

LOs styrelse

Folkrätten i centrum

Idag var jag på ett knökfullt ABF i Stockholm. Det var folkrättskonferens ”Gaza Internationell Rätt och Ansvar”. Goldstonerapporten,  som handlar om Gaza och Israels militära krig i Gaza som pågick 22 dagar under 2008/2009, var den röda tråden under konferensen.

En kommission tillsattes under april 2009 och leddes av den sydafrikanske domaren och folkrättsjuristen Richard Goldstone. Hina Jilani som också var med i Goldstonekommisionen var på plats på konferensen i Stockholm.

I kriget i Gaza dödades 1 400 palestinier och 13 israeliska soldater. Goldstonerapporten som är skakande läsning handlar om allvarliga brott mot de mäskliga rättigheterna och förmodade krigsförbrytelser. USA hävdar att rapporten är ”ensidig” . EU har en ganska splittrad uppfattning om rapporten och dess innehåll och slutsatser.